Teisės ir atsakomybė

 

... svetainėje esanti vaizdinė, garso, straipsnių ir kitokia informacija yra svetainės autoriaus nuosavybė, kurią gina Lietuvos Respublikos "Autorinių ir gretutinių teisių įstatymas".

Pastebėjus, kad informacija neleistinai viešinama kitose svetainėse ar informacijos skleidimo priemonėse, laikraščiuose, žurnaluose - gali būti, kad kreipsimės į anstolį dėl nusikaltimo fakto užfiksavimo ir į teismą dėl žalos atlyginimo.

Tinklapio turinys pateikiamas toks, koks yra, ir jam neteikiama jokia aiškiai išreikšta ar netiesioginė garantija dėl tinklapyje skelbiamos medžiagos teisingumo, tikslumo ar patikimumo.

Baudžiamasis kodeksas

Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas.

214(10) straipsnis.

Neteisėtas literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis siekiant turtinės naudos, taip pat neteisėtų kopijų platinimas, laikymas, importavimas, eksportavimas ar gabenimas siekiant turtinės naudos:

- užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus,

- užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų su kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimu.

Pastaba. Kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos kūrinio ar fonogramos neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas kūrinio ar fonogramos kopijas.

p.s jeigu jūs norite talpinti į savo svetainę www.psichohilerio.lt medžiagą, turite gauti autorės leidimą elektroniniu paštu ir įdėti veikiančią nuorodą.Savęs pažinimas
Nariams
... dieno'raštis - nakti'raštis
Kontaktai
+370 633 60073 info@psichohileris.lt

© 2007 - 2019 Psichohileris. Visos teisės saugomos.