... minčių kūryba

trans.gif

... vyksta pokyčiai... garbingai sutikti ir palydėti... išmintinga... ... ramybės laikas, kai šalta balta tyra... ... surikiuoti mintis, apmąstyti ateitį, paleisti praeitį... ...
...trokštamas atsijungimas nuo sociumo  mėnesiui... ... trokštamas nieko neveikimas.
... žinai tiek, kiek sugebi ... sugebi tiek, kiek žinai  
... besiblaškantis ... bandantis suvaldyti besiblaškantį... ... vienas ir tas pats... ... sklandantis erelis... nesiblaško ... tiesiog gyvena... o tu?  
... gyventi ... dėl tavęs ... dėl savęs ... ne. tiesiog gyventi
...  miršta forma; tu - ne; ... transformacijoje  ... kūno virsmas į elementus ... sąmonė amžina ... sąmonė ne formoje ... sąmonė beasmenė ... sąmonė ne smegenyse, kita...    
Savęs pažinimas
Nariams
... dieno'raštis - nakti'raštis
Kontaktai
+370 633 60073 info@psichohileris.lt

© 2007 - 2019 Psichohileris. Visos teisės saugomos.